เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว
Soy&Tarn...


ประวัติส่วนตัว
 
 
นางสาวสร้อยสุดา เรืองคำ
ชื่อเล่น สร้อย
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
รหัสนักศึกษา 564102054
เกิดวันที่ 13 เมษายน 2538ประวัติส่วนตัว
นางสาวรัตติกาล พิมูลชาติ
ชื่อเล่น ตาล
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
รหัสนักศึกษา 564102055
เกิดวันที่ 8 กันยายน 2537